Näitused

Näitused

Näitus „RAAMATUTE RAAMAT“ kuni 30.06.2023

Raamatute raamat on Piibel. See on unikaalne raamat, mis on maailma ajalugu, kultuuri ja ühiskonda mõjutanud rohkem kui ükskõik milline teine raamat.

Läbi aegade on piiblilood seletamatutest imedest ja hämmastavatest kangelastegudest erutanud kunstnike fantaasiat ning andnud inspiratsiooni paljudeks suurepärasteks ja kuulsateks maalideks. Seetõttu on Lääne kultuuriloos kristlikul kunstil oluline koht.

Piibel vajab erinevatel ajastutel erinevat keelelist tõlgendamist ning ka eestikeelse Piiblit tõlget uuendatakse aja möödudes. Samamoodi vajab uuendamist meie ettekujutus Piibli visuaalsest keelest.

Eestis on väga vähe kaasaegset kunsti, mis mõtestaks lahti Piiblis toodud kirjakohti või väärtuseid. Ometi on igal põlvkonnal oma nägemus ja omad arusaamad sellest, millist usku me vajame või kuidas võivad Piiblis kirjeldatud sajanditevanused lood aidata meid tänasel päeval. Kunstil on võime rääkida tunnete keeles ja puudutada tasandeid, milleni ainult sõna või loogikaga ei jõua. Kunsti keel on oluline. Me vajame kaasaja kunstnike poolt loodud teoseid, mis visualiseeriksid Piibli lugusid või tooks esile kristlikke väärtuseid.

Antud näitusele on kokku kogutud eesti kunstnike teoseid, mis on inspireeritud Piiblist. Igal kunstnikul on palutud lisada teose juurde kirjakoht, millega töö on seotud või kirjeldada laiemalt, milline on maali seos Piibli ja kristlike väärtustega.

Näituse korraldajad loodavad, et Piiblile pühendatud teoste kogu ühelt poolt inspireerib kunstnikke looma täiesti uusi kunstiteoseid ja looma uusi teoseid Piibli ainetel. Teiselt poolt loodame, et need teosed leiavad kasutust erinevate koguduste poolt ja neid hakatakse kasutama nii pühapäevakooli tundides, jutluste illustreerimiseks või muul moel.

Näitusel olevatest kunstitöödest lähemalt siin.

Sisestatud emailile saadeti kiri. Kirjas oleval lingil klikkides lisatakse kasutaja salemilisti.
Kontrollige sisestatud emaili
Sisestage nimi
Oletegi liitunud
Te ei jälgi enam meie uudiskirja
Kinnitamine ebaõnnestus