Koguduse vanuse arvestus: üldkogu 15.06.2014

Koguduse vanuse arvestus: üldkogu 15.06.2014

15.06.2014 toimus Kehra Koguduse üldkogu.

Päevakord:
1. Kehra Koguduse sünniaja arvestuse küsimus.

Arutuse all oli ettepanek lugeda Kehra Koguduse vanuseks esimene ristimine, mis toimus 1890 aastal või koguduse registreerimine, mis toimus 1900 aastal.

Otsus: Lugeda Kehra Koguduse alguseks 1890, mil toimus esimene ristimine. Kõik poolt üks erapooletu.

 

Sisestatud emailile saadeti kiri. Kirjas oleval lingil klikkides lisatakse kasutaja salemilisti.
Kontrollige sisestatud emaili
Sisestage nimi
Oletegi liitunud
Te ei jälgi enam meie uudiskirja
Kinnitamine ebaõnnestus